Strona główna / Praca / Porady w szukaniu pracy / Mentoring jako droga do sukcesuRight menu


Mentoring jako droga do sukcesu

Polish Psychologists' Association

02.10.2011

Jeżeli masz pracę, która nie do końca jest zgodna z Twoimi aspiracjami, wykształceniem...

i umiejętnościami, posiadasz wyższe wykształcenie, znasz bardzo dobrze język angielski i chcesz zmienić swoją sytuację, by osiągnąć sukces zawodowy w Wielkiej Brytanii mieszkasz w Londynie lub okolicach program Mentoringowy Polish Psychologists’ Association jest właśnie dla Ciebie.

Kim jest mentor?

Mentor to nie tylko osoba z dużym bagażem doświadczeń i kopalnia wiedzy, ale przede wszystkim osoba chętna, by podzielić się tym doświadczeniem i wiedzą z innymi. Z reguły dobrego mentora można poznać po tym, że aktywnie słucha, przekazuje konstruktywny feedback, wykazuje się empatią, zrozumieniem, zachowuje dyskrecję i inspiruje. W sposobie komunikacji z drugą osobą nie ma cienia krytyki, oceniania i dawania rad – polega to raczej wszystko na sztuce zadawania właściwych pytań.

Mentorzy rekrutowani do Programu Mentoringowego Polish Psychologists’ Association to także eksperci - grupa specjalistów w swojej dziedzinie, których łączy duże doświadczenie na tutejszym rynku pracy, odpowiednie umiejętności interpersonalne, znajomość kultury brytyjskiej, a przede wszystkim chęć nieodpłatnej pomocy i wsparcia dla mentees.

Na czym polega relacja mentoringowa i jakie daje ona korzyści?

Mentoring to relacja partnerska jeden na jeden, która ma określony cel, czas i miejsce. W zależności od oczekiwań drugiej strony cele mogą być bardzo różne, od zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie, opanowania konkretnych umiejętności, po rozwój kompetencji na danym stanowisku pracy, szukanie rozwiązań i alternatyw w zmaganiu się z różnymi problemami i wyzwaniami, czy zwiększenie samoświadomości, pewności siebie, motywacji albo zapewnienie wsparcia w rozwoju zawodowym, czy osobistym.

Spotkania z mentorem, mimo, że mogą dotyczyć różnych tematów i problemów, to jednak wymagają od mentora podobnego scenariusza zachowań. By osiągnąć zamierzone cele, mentor powinien zadawać właściwe pytania, które pomogą w identyfikacji występujących barier i wyszukiwania alternatywnych rozwiązań dla określonego problemu, powinien skłaniać ku eksplorowaniu różnych dróg osiągnięcia celu, dzielić się wiedzą poprzez odwoływanie do konkretnych źródeł i stwarzać odpowiednią atmosferę, gdzie możliwy będzie efektywny dialog oparty na otwartości, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Poza trzonem naszego Programu Mentoringowego, trwającego sześć miesięcy, który również stanowią regularne spotkania mentora z mentee na podobnych zasadach, program obejmuje także szereg szkoleń dla mentees na temat efektywnej autoprezentacji, strategii poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zagadnień wielokulturowości, lepszego samopoznania i ustalania celów. Dodatkowe wsparcie jest również zapewnione poprzez nieformalne spotkania organizowane przez koordynatorów, jak i stały dostęp do usług Biura Karier PPA.

Rola mentee w relacji mentoringowej

Sukces relacji mentoringowej zależy jednak znacząco od nastawienia i zaangażowania samego mentee, który bierze na siebie odpowiedzialność za własny rozwój, wykazuje się inicjatywą, przygotowując się na każde ze spotkań i jest otwarty na feedback i sugestie ze strony mentora oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. Pomaga także świadomość roli, jaką pełni mentor, który ma zachęcać, wspierać i inspirować, a nie podawać gotowe rozwiązania. W miarę jak relacja się pogłębia od mentee oczekuje się nie tylko skrystalizowania własnych celów, ale jednak, co jest najważniejsze, podejmowania działań i wysiłku, by je osiągnąć.

Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2011. Na naszej stronie:
http://www. polishpsychologistsclub.org/mentoring znajduje się formularz aplikacyjny, który wraz z CV należy przesłać na adres e-mail: mentoring@polishpsychologistsclub.org.

Drukuj Wyślij znajomym