Strona główna / Praca / Podatki i Prawo / Nowe przepisy dotyczące pracowników agencyjnychRight menu


Nowe przepisy dotyczące pracowników agencyjnych

Agnieszka Żerek

31.10.2012

Z dniem 1 października 2011 roku weszła w życie ‘The Agency Workers Regulations 2010’...

(Regulacja dotycząca pracowników agencyjnych). Wprowadza ona szereg praw statutowych chroniących pracowników agencyjnych. Przepisy tej Regulacji, nie zmieniają jednak statusu prawnego pracowników agencyjnych i dzięki tym przepisom pracownicy agencyjni nie stają się pracownikami kontraktowymi.

Zakres Regulacji ‘The Agency Workers Regulations 2010’ obejmuje trzy strony:

  1. pracownika, który ma kontrakt z daną agencją pracy tymczasowej,
  2. agencje pracy, która wysyła go do danej pracy,
  3. zakład pracy, w którym pracownik wykonuje daną prace.

Przepisy te nie dotyczą pracowników samo-zatrudnionych – tzw.: ‘self-employed’.

Nowe prawa pracowników agencyjnych

Od 1 października 2011 wszyscy pracownicy, włączając w to pracowników agencyjnych mają m.in. prawo do: płatnego urlopu, płacy minimalnej, przerw w pracy.

Dodatkowo, nie można dokonywać bezprawnych potrąceń z wypłat pracowników agencyjnych (np.: jeśli agencja obciąża pracownika agencyjnego kosztem butów ochronnych, ma obowiązek uzyskać jego zgodę na to), a także pracownicy agencyjni są objęci taką samą ochroną wynikającą z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak pracownicy kontraktowi.

Pracownik agencyjny ma prawo do otrzymywania takiej samej pensji, co pracownik kontraktowy pracujący na tym samym stanowisku. Jednakże nie działa to w drugą stronę, czyli przepisów tej Regulacji nie stosuje się do pracowników kontraktowych, toteż np. jeśli pracownik agencyjny zarabiać będzie więcej niż pracownik kontraktowy, Regulacja nie da pracownikowi kontraktowemu prawa do wyższej płacy, aby zrównać jego pensje z pensją pracownika agencyjnego.

Regulacja ‘The Agency Workers Regulations 2010’ daje również prawo pracownikom agencyjnym do wykonywania takiej samej pracy i w takich samych dobrych warunkach pracy, co inni pracownicy kontraktowi pracujący na tym samym stanowisku. Nie można traktować zatem pracowników agencyjnych w sposób gorszy niż pracowników kontraktowych. Jednakże pracownicy agencyjni nie mają prawa do uzyskiwania np. bonusów, czy innych dodatków, do których są uprawnieni pracownicy kontraktowi.

Zasada 12 tygodni

Warunkiem uzyskania jednakże takich praw wynikających z Regulacji ‘The Agency Workers Regulations 2010’, jest przepracowanie tzw. ‘kwalifikującego okresu’ dwunastu tygodni w danej pracy przez daną agencje.

Okres dwunastu tygodni liczy się jednak od dnia 1 października 2011. Nie zalicza się więc do tego okresu żadnego dnia przepracowanego dla jednej agencji przed dniem 1 pażdziernika 2011. Nie zalicza się także do tego okresu, czasu przepracowanego dla dwóch różnych agencji.

Ryzykiem, jakie pojawia się w ślad za wprowadzeniem nowej Regulacji, jest to, iż w celu uniemożliwienia zrównania płacy pracownika agencyjnego z płacą pracownika kontraktowego, agencje pracy mogą próbować zwalniać pracowników agencyjnych przed upływem 12 tygodni, aby za kilka dni znowu takiego pracownika agencyjnego zatrudnić i aby jego okres 12 tygodni pracy zaczął liczyć się od początku.

Na stronie internetowej: www.legislation.gov.uk znajdziecie Państwo treść najnowszej regulacji prawnej ‘The Agency Workers Regulations 2010’ dotyczącej pracowników agencyjnych.

Artykuł został udostępniony dzięki uprzejmości Agnieszki Żerek, prawnika z biura porad prawnych Legalis www.legal-is.co.uk

Chcesz dodać coś od siebie lub zadać pytanie? Dołącz do naszego forum!

Bardzo prosimy o nie kopiowanie, powielanie, plagiatowanie bądź publikacje treści artykułu na innych portalach.

Drukuj Wyślij znajomym