Strona główna / Życie / Nauka angielskiego / Certyfikaty i dyplomy z języka angielskiegoRight menu

Szukanie zatrudnienia

Lokalna praca, globalna perspektywa

W stolicy Wielkopolski globalne centra międzynarodowych operacji finansowych, takie jak Franklin Templeton Investments, są najszybciej rozwijającymi...

Rozmowa kwalifikacyjna

Jakiś czas temu podjęłaś decyzję – zmieniam pracę! Odbyłaś żmudny proces...

Porady w pisaniu brytyjskiego CV

Każdy, kto szuka pierwszej pracy bądź chce zmienić pracę na nową, musi stanąć przed wyzwaniem jakim jest...

Kariera młodej mamy

Poszukiwanie pracy po narodzinach dziecka może się okazać nie lada wyzwaniem.

Jak zostać wolontariuszem

Masz trochę wolnego czasu? Chcesz spróbować czegoś nowego, a przy okazji pomóc innym?


Certyfikaty i dyplomy z języka angielskiego

Anna Strąk

21.05.2010

Posiadanie certyfikatu językowego może okazać się bardzo pomocne w poszukiwaniu pracy lub podjęciu nauki za granicą.

Przydaje się choćby w budowaniu pewności siebie i pozytywnego myślenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy pozostałe kwalifikacje przywiezione z Polski okazują się mało istotne. Certyfikaty mogą dać nam jeszcze inne, bardziej wymierne korzyści.

Samo pisemne zaświadczenie o znajomości angielskiego nie daje oczywiście gwarancji otrzymania zatrudnienia - pracodawca i tak zorientuje się, czy potencjalny pracownik włada językiem czy nie. Może ono jednak pomóc przynajmniej dotrzeć do etapu rozmowy kwalifikacyjnej. Zawarcie w CV informacji o zdobytym certyfikacie wyróżni nasz życiorys spośród innych. Jeśli natomiast chodzi o studiowanie w krajach anglojęzycznych, uczelnie bardzo często wymagają od swoich kandydatów znajomości języka na poziomie ustalonym właśnie w odniesieniu do określonego certyfikatu, np. CAE, IELTS lub TOEFL. Warto więc zdobywać dyplomy językowe.

Poniżej krótki przewodnik po tych najpopularniejszych.

1) CERTYFIKATY CAMBRIDGE ESOL

Najszerzej rozpoznawana grupa certyfikatów ESOL (English for Speakers of Other Languages) to te wydawane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate we współpracy z British Council. Otrzymuje się je po wcześniejszym zdaniu wybranego egzaminu na 5 poziomach, z których najpopularniejsze są 3 najwyższe: FCE – First Certificate in English, na poziomie średnio-zaawansowanym; CAE – Certificate in Advanced English, na poziomie zaawansowanym; oraz CPE – Certificate of Proficiency in English – dla osób posługujących się angielskim w stopniu biegłym, zbliżonym do rodzimych użytkowników języka. Certyfikaty te są uznawane na całym świecie przez pracodawców, uczelnie wyższe (zwłaszcza CAE i CPE) oraz pozostałe placówki edukacyjne.

Są one ważne przez całe życie.

Aby zdać egzamin:

 • na ocenę C (czyli najniższą pozytywną) - należy zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów,
 • na ocenę B – 75% -79%,
 • na ocenę A – powyżej 80%.

Każdy egzamin składa się z pięciu części (podobnych, choć z drobnymi różnicami w zależności od egzaminu):

 • czytania ze zrozumieniem (Reading),
 • pisania (Writing),
 • testu gramatycznego (Use of English),
 • słuchania (Listening),
 • mówienia (Speaking).

Wszystkie części, oprócz mówienia, ocenianie są w Cambridge – dlatego też na wyniki czeka się około 2 miesięcy. Każda z części egzaminu stanowi 20% oceny końcowej.

Do egzaminów FCE, CAE i CPE można przystępować trzy razy w roku, w trakcie organizowanych przez British Council sesji (w marcu, na przełomie maja i czerwca oraz na przełomie listopada i grudnia). Przed przystąpieniem do egzaminu należy skontaktować się z lokalnym centrum egzaminacyjnym. Tam dostępne będą informacje o terminach i aktualnych stawkach opłat. Rejestracja odbywa się ok. 3 miesiące przed rozpoczęciem sesji. Ośrodki British Council znajdują się na terenie całej Polski, a kursy przygotowujące do egzaminów oferują wszystkie większe szkoły językowe. Więcej szczegółów dotyczących spraw organizacyjnych na stronie British Council.

Uniwersytet Cambridge organizuje też szereg innych egzaminów wykraczających poza General English, m.in.- certyfikaty BEC z zakresu Business English czy TEFL lub DELTA przeznaczone dla chcących podnosić swoje kwalifikacje nauczycieli j. angielskiego. Więcej informacji na stronie Cambridge ESOL.

2) Egazmin IELTS

Kolejny ważny egzamin, IELTS (International English Language Teaching System), jest również organizowany przez Uniwersytet Cambridge i British Council. Jest on przeznaczony szczególnie dla osób pragnących podjąć studia w krajach anglojęzycznych. Większość uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii opiera rekrutację studentów nieanglojęzycznych na podstawie tego właśnie certyfikatu. IELTS potrzebny jest również osobom chcącym wyemigrować do Australii, Nowej Zelandii i Kanady; jest to wymóg mieszczących się w Polsce ambasad tych krajów.

Egzamin IELTS organizowany jest raz w miesiącu przez British Council w Warszawie i Krakowie. Składa się z czterech części:

 • czytania (Reading),
 • słuchania (Listening),
 • pisania (Writing),
 • mówienia (Speaking).

Przystępując do egzaminu nie wybieramy poziomu, na którym chcemy go zdawać. Wszyscy przystępujący piszą ten sam test, dopiero w zależności od zrobionych zadań przyznawana jest ocena od 1 (Non user) do 9 (Expert user). Można jednak wybrać 2 warianty egzamin ogólny (General Training) – dla osób, które studia mają za sobą i w związku z tym powinny znać np. zasady pisania raportu, lub akademicki (Academic Training) , dla osób, które wybierają się za granicę by studiować. Możliwość wyboru dotyczy pisania i czytania. Wyniki dostępne są w ciągu 13 dni od daty przystąpienia. Średnia wymagana na brytyjskich uniwersytetach to 6.5. Certyfikat ten ważny jest dwa lata. Więcej informacji na stronach: British Council i ielts.org.

3) Egzamin TOEFL

Egzamin TOEFL (Test of English as a Foreign Language) jest przeznaczony głównie dla studentów chcących kontynuować naukę w krajach anglojęzycznych. Jest on szczególnie popularny w USA, gdzie jest odpowiednikiem brytyjskiego IELTS. Uznawany jest przez większość uczelni anglojęzycznych na świecie oraz przez programy stypendialne, ale także przez firmy zachodnie działające w Polsce oraz instytucje międzynarodowe i rządowe. Organizatorem egzaminu jest Educational Testing Service (ETS).

W skład egzaminu wchodzą:

 • Listening (rozumienie ze słuchu),
 • Structure (struktury gramatyczne),
 • Reading (rozumienie tekstów pisanych),
 • Writing (pisanie tekstów).

Sekcje: Listening, Reading oraz Structure mają format testu wyboru. Przystępując do egzaminu nie wybieramy poziomu, na którym chcemy go zdawać. Wszyscy przystępujący piszą taki sam test. Wyniki prezentowane są na skali punktowej. Pod koniec testu punkty są sumowane, a wynik z sekcji pisania ogłoszony zostaje dopiero po miesiącu. Wyniki egzaminu ważne są przez dwa lata.

Egzamin TOEFL jest dostępny w trzech wersjach: papierowej, komputerowej i internetowej. Sesje egzaminacyjne odbywają się w Centrum Egzaminacyjnym w Warszawie około 30-40 razy w roku. Egzamin TOEFL ITP (wersja internetowa) jest również dostępny w ośrodkach egzaminacyjnych ETS w całej Polsce. Więcej informacji na stronie ETS.

4) CERTYFIKATY LCCI

LCCI (London Chamber of Commerce and Industry), czyli Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa, organizuje egzaminy związane z biznesem, handlem i przemysłem. Certyfikaty i dyplomy LCCI są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego w ponad 80 krajach świata.

Do certyfikatów przyznawanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową należą:

 • EFB (English for Business) – dla pracowników biurowo-biznesowych, testuje umiejętności czytania i pisania.
 • EFC (English for Commerce) – egzamin typu akademickiego dla pracowników sfery biznesowej.
 • SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) – sprawdza umiejętność sprawnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych.
 • EFTI (English for the Tourism Industry) – dla osób związanych zawodowo z turystyką.Testy ELSA (English Language Skills Assassment) – sprawdzenie 4 umiejętności językowych: czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Euroqualifications – dwujęzyczne świadectwa przeznaczone dla osób zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej w Europie.
 • PBE (Practical Business English) – potwierdza praktyczną znajomość języka angielskiego w dziedzinie biznesu.
 • Egzaminy LCCI z zakresu informatyki (Information Technology) potwierdzają praktyczne umiejętności obsługi komputera i znajomości zawodowego języka angielskiego.

Egzaminy są sprawdzane w Londynie. Na wyniki oraz certyfikaty czeka się od 5 do 12 tygodni. Aby zdać egzaminy LCCI należy zdobyć minimum 50% punktów. Centra egzaminacyjne znajdują się na terenie całej Polski. Więcej informacji można znaleźć na stronach: LCCI strona polska i LCCI strona brytyjska.

5) CERTYFIKATY CITY AND GUILDS

Instytucja City and Guilds, przyznająca dyplomy i zaświadczenia dotyczące szeregu kwalifikacji zawodowych, organizuje również egzamin ESOL poświęcony umiejętnościom językowym. Sprawdza on umiejętności: czytania, pisania i słuchania. Umiejętność mówienia testuje inny egzamin City and Guilds: SESOL (Spoken English for Speakers of Other Languages). Egzaminy te można zdawać na pięciu poziomach zaawansowania od podstawowego (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – patrz poniżej) do zaawansowanego (C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Do egzaminów ESOL i SESOL można przystąpić oddzielnie.

W skład egzaminu ESOL niezależnie od wybranego poziomu wchodzi:

 • słuchanie (Listening),
 • czytanie (Reading),
 • pisanie (Writing).

Egzamin SESOL ma formę rozmowy z egzaminatorem.

W Polsce egzaminy przeprowadzane są w Autoryzowanych Centrach Egzaminacyjnych, ale sprawdzane i oceniane w Londynie w ośrodku City & Guilds, dlatego na wyniki czeka się ok. 6-8 tygodni od daty egzaminu. By otrzymać najniższą pozytywną ocenę należy zdobyć 60% punktów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie City & Guilds.

6) SKILLS FOR LIFE

Certyfikaty ESOL - Skills for Life są przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, a które mieszkają w Wielkiej Brytanii lub planują się tam osiedlić. W ich przeprowadzeniu również pośredniczy Uniwersytet Cambridge, ale także kilka innych instytucji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii. Do egzaminu można przystąpić tylko na terenie Zjednoczonego Królestwa, ośrodek egzaminacyjny można wyszukać na stronie http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do.

Skills for Life można zdawać na jednym z 5 poziomów: Entry 1, Entry 2, Entry 3, Level 1, Level 2. Każdy poziom obejmuje 3 części:

 • czytanie (Reading),
 • pisanie (Writing),
 • mówienie i sluchanie (Speaking and Listening).

Zawierają one praktyczne zadania językowe bezpośrednio związane z życiem codziennym w Wielkiej Brytanii. W zamyśle egzaminy Skills for Life miały pomagać imigrantom w zaaklimatyzowaniu się w nowym kraju i przełamaniu bariery komunikacyjnej. Do niedawna uczestnictwo w kursach ESOL przygotowujących głównie do Skills for Life było nawet bezpłatne dla imigrantów i przedstawicieli mniejszości. Wyższe poziomy Skills for Life (Levels 1&2) są uznawane za ekwiwalent egzaminu z języka angielskiego kończącego brytyjską niższą szkołę średnią (GCSE English).

Egzaminy Skills for Life odbywają się przez cały rok, ale przystępujący może zdawać poszczególne części egzaminu w różnych terminach, a nawet na różnych poziomach – całość egzaminu jest wtedy zaliczana na najniższym zdawanym poziomie, ale swoje kwalifikacje można w przyszłości poprawić, przystępując do pozostałych części na poziomie wyższym. Opłatę wnosi się za zdawaną część egzaminu na konkretnym poziomie. Więcej informacji na stronie University of Cambridge.

7) CERTYFIKATY TELC

Certyfikaty TELC (The European Language Certificates) to certyfikaty przyznawane w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages). TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Certyfikaty TELC przyznawane są w zakresie 10 różnych języków europejskich, w tym również z jęz. angielskiego, po zdaniu egzaminu na 1 z czterech poziomów, do A1 do B2 wg klasyfikacji Rady Europy (patrz poniżej). Na poziomie A1 i A2 dotyczą one ogólnych umiejętności językowych, a na poziomach wyższych, prócz opcji ogólnych, oferowane są też egzaminy dotyczące specjalistycznego języka: Business English, Technical English, English for School oraz English for Hotel and Catering Industry.

W skład egzaminu wchodzą następujące części:

 • słuchanie (Listening) – wszystkie poziomy,
 • czytanie (Reading) – wszystkie poziomy,
 • pisanie (Writing) – wszystkie poziomy,
 • mówienie (Speaking) – wszystkie poziomy,
 • część gramatyczna (English Usage) – tylko wyższe poziomy.

Egzaminy te w większości nastawione są na sprawdzanie najbardziej podstawowych umiejętności komunikacyjnych w typowych, konkretnych sytuacjach.

Egzaminy TELC odbywają się najczęściej 2 razy do roku (w grudniu i maju) w ośrodkach egzaminacyjnych w całej Polsce. Ośrodki TELC znajdują się na niektórych uczelniach wyższych i w wielu szkołach językowych, ich listę można znaleźć na stronie telc.pl. Część pisemna egzaminu jest sprawdzana w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonych w Polsce przez Partnerów WBT. Na wyniki trzeba czekać około 8 tygodni.

Ponieważ w przyznawaniu certyfikatów TELC nie uczestniczą instytucje brytyjskie ani amerykańskie, nie są one zbyt dobrze znane w krajach anglojęzycznych. Wybierając się więc do Wielkiej Brytanii do pracy lub na uczelnię powinniśmy raczej postarać się o certyfikat Cambridge, IELTS lub TOEFL. Zdanie egzaminu TELC w zakresie języka angielskiego może nam się przydać właściwie tylko np. w przypadku wyjazdu na stypendium na uniwersytet w nieanglojęzycznym kraju Europy, gdy potrzebne nam jest zaliczenie lektoratu z języka obcego.

Ważne!

Wszystkie certyfikaty językowe opisane w artykule dostosowane są do zestandaryzowanej tabeli poziomów kompetencji językowych opracowanej przez Radę Europy – CEF (Common European Framework). Obejmuje ona 6 poziomów, od najniższego (A1) do najwyższego (C2). CEF jest obecnie używany do opisu wszystkich międzynarodowych egzaminów z języków obcych w Europie. Tabelę umiejętności charakterystycznych dla każdego poziomu można znaleźć na stronie Council of Europe.

Poniżej zamieszczone jest zestawienie poziomów najważniejszych certyfikatów z jęz. angielskiego wg. poziomów CEF:

Poziom

CEF

Cambridge ESOL

Eams

IELTS

TOEFL

Paper – Computer – Internet

Skills for Life

   

8

   

C2

CPE

7.5

7.0

600/250/100

 

C1

CAE

6.5

6.0

577/233/91

550/213/80

Level 2

B2

FCE

5.5

5.0

527/197/71

500/173/61

Level 1

B1

PET

4.5

4.0

477/153/53

450/133/45

Entry 3

A2

KET

   

Entry 2

A1

     

Entry 1

Drukuj Wyślij znajomym