Strona główna / Nasze doświadczenia / Rezygnacja z pracyRight menu

Warehouse Fashions Limited

Rezygnacja z pracy w Wielkiej Brytanii

Zespół Polkadot

25.12.2012

Nosisz się z zamiarem zrezygnowania z pracy? Zanim to zrobisz, dowiedz się...

jakie są zasady i warunki tego procesu w Wielkiej Brytanii.

Co to jest rezygnacja z pracy

Zgodnie z definicja podaną na rządowej stronie Directgov, „Wręczenie rezygnacji, czy to w formie ustnej czy pisemnej, jest jasnym oświadczeniem względem twojego pracodawcy, mówiącym o tym, że masz zamiar zwolnić się z pracy. Grożenie, że zwolnimy się z pracy, lub mówienie o tym, że szuka się innej pracy, nie jest tym samym co formalna rezygnacja. Trzeba jednak pamiętać, że, jeśli powodowani emocjami wykrzyczymy szefowi ‘odchodzę,’ nasza rezygnacja, choć złożona w sposób nieformalny, może być potraktowana poważnie.”

Jak zrezygnować z pracy w UK

Rezygnując z pracy należy wyraźnie poinformować o tym swojego pracodawcę. Zasady i warunki na jakich ma się to odbyć powinny być jasno opisane w umowie o pracę. Przed podjęciem decyzji o odejściu warto więc prześledzić strony kontraktu.

Teoretycznie mamy prawo do tylko ustnego wypowiedzenia, chyba, że nasz kontrakt mówi inaczej. W praktyce najlepiej jest jednak dokonać tego w sposób pisemny. Ważne, by wymówienie zawierało informacje o tym, jaki jest czas wypowiedzenia i który dokładnie dzień będzie naszym ostatnim dniem pracy.

Dodatkowo (ale nie jest to konieczne) można zawrzeć informacje o powodach odejścia z pracy.

Na jak długo przed czasem, kiedy chcemy opuścić pracę, powinniśmy wręczyć wypowiedzenie?

Zgodnie z prawem brytyjskim osoby, które przepracowały u danego pracodawcy przynajmniej miesiąc powinny dać wypowiedzenie tydzień wcześniej. Najczęściej po okresie 3 miesięcy pracy i dłużej obowiązuje okres 4 tygodni wypowiedzenia, warunki te mogą jednak być różne w zależności od ustalonych przez firmę zasad.

Okres wypowiedzenia zależy przede wszystkim od tego, jak długo pracowało się w danym miejscu i jak poważne stanowisko zajmowaliśmy. Zazwyczaj im dłużej pracowaliśmy, tym dłuższy okres wypowiedzenia. Dokładne informacje na ten temat powinny być zawarte w umowie o pracę.

Warto pamiętać:

  • rezygnacja z pracy jest decyzją ostateczną, można ją cofnąć tylko wtedy, gdy zezwala na to umowa lub zgodzi się na to pracodawca;
  • swoją ostatnią wypłatę powinno się otrzymać w dotychczasowym dniu wypłaty, chyba, że umowa o pracę narzuca inne warunki. Nie mamy prawa żądać wcześniejszej wypłaty;
  • pracodawca musi zaakceptować okres wypowiedzenia przez nas zaproponowany i zgodny z umową;
  • kiedy zwalnia się z pracy, powinniśmy otrzymać zapłatę za każdy niewykorzystany urlop, chyba że umowa o pracę stanowi inaczej. Jeżeli wykorzystaliśmy więcej urlopu niż nam przysługiwało, pracodawca w normalnych okolicznościach nie powinien potrącić pieniędzy z naszej ostatniej wypłaty, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione (np. poprzez zapis w umowie).

Co jeśli nie dokona się wypowiedzenia zgodnie z zasadami?

W przypadku złożenia rezygnacji z pracy niezgodnie z zasadami zapisanymi w kontrakcie, pracodawca ma prawo do złożenia sprawy w sądzie z tytułu poniesionych strat (np. jeśli pracodawca musiał zapłacić więcej by tymczasowo zatrudnić kogoś na miejsce byłego pracownika).

Referencje

Odchodząc z pracy postaraj się o wystawienie przez twojego pracodawcę referencji. Zgodnie z prawem, jeśli nie nakazuje tego umowa o pracę, wystawienie ich nie jest obowiązkiem pracodawcy i wynika tylko z jego dobrej woli. Wyjątkiem są pewne profesje rządzące się odrębnymi zasadami jak np. usługi finansowe.

Formularz P45

Po zrezygnowaniu z pracy powinno się otrzymać od swojego byłego pracodawcy formularz P45. Zawiera on informacje na temat dochodu pracownika z okresu roku podatkowego, kwoty opłaconego podatku oraz składek na rzecz NIN.

Były pracodawca jest zobowiązany dostarczyć formularz w czasie do dwóch tygodni od ostatniego dnia przepracowanego przez pracownika. Należy schować go w bezpiecznym miejscu, gdyż w wypadku zaginięcia tego dokumentu niemożliwe jest otrzymanie jego kopii.

Formularz składa się z 4 części. Z chwilą, gdy rozpocznie się nową pracę, trzeba wręczyć go swojemu nowemu pracodawcy. Pracodawca prześle część formularza do Tax Office (Urzędu Skarbowego), by w ten sposób kontynuować twoją historię podatkową.

Przydatne linki

  • The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) - Urząd ds. Doradztwa, Mediacji i Arbitrażu - oferuje bezpłatne i poufne porady na temat wszelkich zagadnień związanych z zatrudnieniem. Infolinia Acas: 08457 474747 dostępna od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku.
  • Jeśli szukasz porad prawnych, możesz zwrócić się do związków zawodowych twojej firmy (jeśli oczywiście takie istnieją).
  • Directgov - rządowa strona zawierająca wszelkie informacje dotyczące między innymi zasad i warunków zatrudnienia.

Chcesz coś dodać od siebie lub o coś zapytać? Dołącz do naszego forum!

Drukuj Wyślij znajomym