Right menu

Najczęściej czytane

Kariera młodej mamy

Poszukiwanie pracy po narodzinach dziecka może się okazać nie lada wyzwaniem.

Urlop macierzyński

Zasady i warunki przysługiwania urlopu macierzyńskiego w Wielkiej Brytanii.


Szczepienia dzieci w UK

Zespół Polkadot

19.10.2016

W Wielkiej Brytanii standardowe szczepienia dzieci dokonywane są za pomocą szczepionek...

skojarzonych (kilka szczepionek w jednej strzykawce), które w ramach publicznej opieki zdrowotnej (NHS) dostępne są bezpłatnie.

Kalendarz szczepień w Wielkiej Brytanii wygląda następująco:

W 2 miesiącu życia (w 8 tygodniu)

 • DtaP/IPV/Hib – jedna szczepionka obejmująca 5 chorób (stąd zwana jest również 5 in 1 vaccine) takich jak: diphteria – błonica, tetanus – tężec, pertussis (whooping cough) – krztusiec (koklusz), polio, Haemophilus influenzae b (Hib) - bakteria wywołująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 • Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) – szczepionka przeciwko zakażeniu pneumokokowemu (pneumococcal infection);
 • Rotavirus vaccine - szczepionka przeciw rotawirusom, podawana doustnie
 • Men B (Meningitis B)  - szczepionka przeciwko meningokokom grupy B - meningokowemu zapaleniu opon mózgowych typu B (meningococcal group B);

W 3 miesiącu (12 tygodniu)

 • 5 in 1 (DTaP/IPV/Hib) – druga dawka;
 • Meningitis C (Men C) – szczepionka przeciwko meningitis C – meningokowemu zapaleniu opon mózgowych typu C (meningococcal group C);
 • Rotavirus vaccine - druga dawka.

W 4 miesiącu (16 tygodniu)

 • DTaP/IPV/Hib – trzecia dawka;
 • PCV – druga dawka
 • Men B - druga dawka.

W okolicach 12 - 13 miesiąca

 • Men C – trzecia dawka, Hip – czwarta dawka (Hib/Men C podawane są jako w jednej szczepionce);
 • MMR – measles - odra, mumps - świnka i rubella (German measles) - różyczka (podawane w jednej szczepionce;
 • PCV – trzecia dawka;
 • Men B - trzecia dawka.

2 i 3 lata 

 • Annual children's flu vaccine - roczna szczepionka na grype podawana w postaci podawana w formie aerozolu do nosa.

Od 3 lat i 4 miesięcy do 5 roku życia

 • DTaP/IPV lub DTaP/IPV: diphtheria – błonica, tetanus – teżec, pertussis (whooping cough) – krztusiec i polio (podawane jako dawka wspomagająca 4-1 pre-school booster);
 • MMR – druga dawka.

4, 5 i 6 lat 

 •  Annual children's flu vaccine - roczna szczepionka na grype podawana w formie aearozolu do nosa.

Od 12 do 13 roku życia

 • Cervical cancer (HPV); szczepionka przeciw rakowi szyjki macicy. Podawana tylko dziewczynkom w 3 dawkach przez okres 6 miesięcy.

Od 13 do 18 roku życia

 • Td/IPV (diphtheria, tetanus, polio) – dawka wspomagająca, podawana w jednej szczepionce
 • Men ACWY - szczepionka chroniąca przed chorobą wywoływaną przez meningokoki z grupy A, C, W i Y

Inne szczepienia

Do szczepień nie wykonywanych rutynowo w Wielkiej Brytanii (czyli stosowanych tylko w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba, np. dziecko znajduje się w sytuacji dużego ryzyka wystąpienia danej choroby), należą szczepienia przeciw:

 • *Tuberculosis (TB) – gruźlicy: szczepionka BCG vaccine against Tuberculosis;
 • *Hepatitis B – wirusowemu zapaleniu wątroby typu B: szczepionka Hepatitis B vaccine;
 • Chickenpox vaccine - szczepionka chroniąca przeciw ospie wietrznej;

* W Wielkiej Brytanii w odróżnieniu od polskiego systemu szczepień szczepionka przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby nie należy do szczepień obowiązkowych. Istnieje jednak możliwość zaszczepienia dziecka szczepionką przeciw gruźlicy, szczególnie w przypadku, kiedy rodzice dziecka lub inne osoby, z którymi dziecko będzie w częstym kontakcie, pochodzą z krajów o wysokim wskaźniku zachorowań na tę chorobę.

Jeśli zajdzie potrzeba zaszczepienia dziecka jedną z powyżej podanych szczepionek niestandardowych, należy skontaktować się z ośrodkiem zdrowia albo Health Visitor.

Informacje o wszystkich szczepienia podawanych dziecku są rejestrowane w specjalnej książeczce zdrowia zwanej "personal child health record book", które mama otrzymuje dla dziecka tuż po porodzie.

Artykuł powstał z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie www.nhs.uk/vaccinations na której można zdobyć więcej informacji, takich jaki: aktualny kalendarz szczepień jak przygotować siebie i dziecko do szczepienia Appointments checklist oraz faktów i mitów na temat szczepień Myths and truths about vaccinations.

Słowniczek zwrotów przydatnych podczas szczepienia

Haemophilus influenzae b (Hib) – bakteria wywołująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 diphteria – błonica
 measles – odra
 meningitis C (meningococcal group C) – meningokowe zapalenie opon mózgowych typu C
 mumps – świnka
 pertussis (whooping cough) – krztusiec (koklusz)
 pneumococcal infection – zakażenie pneumokokowe
 polio – polio
 rubella (German measles) – różyczka
 tetanus – tężec

bust – dawka dodatkowa (wspomagająca) szczepionki
 medical examination – badanie
 needle – igła
 syringe – strzykawka
 disposable syrigne – strzykawka jednorazowego użytku
 vaccine – szczepionka
 to vaccinate – szczepić
 - some body with/against something – kogoś, czymś/przeciw czemuś

Pomocne informacje na temat szczepień przed podróżą za granice dla dorosłych i dla dzieci można znaleźć na stronie www.nhs.uk/Planners.

Chcesz coś dodać od siebie lub o coś zapytać? Dołącz do naszego forum!

Zauważyłaś błąd, prosimy  skontaktuj się z nami .

Drukuj Wyślij znajomym