Strona główna / Mama i dziecko / Formalności / Nowe zasady wypłacania becikowego w PolsceRight menu

Najczęściej czytane

Kariera młodej mamy

Poszukiwanie pracy po narodzinach dziecka może się okazać nie lada wyzwaniem.

Urlop macierzyński

Zasady i warunki przysługiwania urlopu macierzyńskiego w Wielkiej Brytanii.

Warehouse Fashions Limited

Nowe zasady wypłacania becikowego w Polsce

Zespół Polkadot

19.11.2009

Od pierwszego listopada w Polsce zmianie uległy zasady przyznawania zapomogi...

z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowego") oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Aby je otrzymać, przyszła mama musi przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że była pod opieką lekarza przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka (osobami faktycznie opiekującymi się dzieckiem, które wystąpiły z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

W Polsce becikowe w wysokości 1 tys. zł otrzymują jednorazowo wszystkie rodziny, niezależnie od dochodu.

Pisemny wniosek o "becikowe" można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Przy składaniu wniosku niezbędne są m.in.:

  • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (aby do wniosku mogły zostać dołączone uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne jest okazanie oryginałów)
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

Wzór zaświadczenia lekarskiego można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Opieki Socjalnej.

Chcesz dodać coś od siebie lub zadać pytanie? Dołącz do naszego forum!

Drukuj Wyślij znajomym