Strona główna / Nasze doświadczenia / Jak wybrać szkołę dla dzieckaRight menu

Warehouse Fashions Limited

Jak wybrać szkołę dla dziecka w Wielkiej Brytanii

Joanna Gałczyńska

19.03.2010

Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ system szkolnictwa w Wielkiej Brytanii jest nieco inny niż w Polsce. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze szkoły...

pomyśl uważnie czego potrzebuje Twoje dziecko: staraj się wybrać szkołę najlepszą w interesie dziecka. Weź pod uwagę jego osobowość; spokojne dziecko może czuć się lepiej w mniejszej szkole bądź w takiej, gdzie klasy mają niewielką liczbę uczniów. Aktywne i energiczne dziecko może sobie świetnie poradzić w większym środowisku. Jeżeli Twoje dziecko to urodzony artysta, naukowiec lub sportowiec, skup się na poszukiwaniu szkoły realizującej programy adekwatne do jego zainteresowań.

Idealnie byłoby znaleźć szkołę blisko miejsca zamieszkania, dlatego postaraj się wyszukać i zasięgnąć informacji na temat szkół w obrębie lokalnej dzielnicy tzw. – Borough bądź tych sąsiadujących bezpośrednio - jeśli zamieszkujesz duże miasto. Wykaz siedzib władz lokalnych znajdziesz na stronie Directgov

Do ilu szkół można aplikować?

Masz prawo do wybrania kilku szkół, ich liczba jest uzależniona od okręgu, w którym aplikujesz. W małych miejscowościach wybór może być nieco ograniczony przez wzgląd na mniejszą liczbę szkół. Każdy urząd ma swoją stronę internetową, a na niej informacje na temat edukacji ( Education and Learning). W obrębie tego linku można znaleźć dane lokalnych szkół oraz collegy, informacje na temat opieki nad dziećmi - childcare oraz reguły przyjęcia dziecka do szkoły - admissions. Warto zapoznać się ze stronami internetowymi poszczególnych szkół, aby dowiedzieć się co mają do zaoferowania.

Zdobywanie informacji o szkole

Wybierając szkołę dla dziecka postaraj się dowiedzieć jak najwięcej o danej placówce, by mieć pewność co dana szkoła ma do zaoferowania.

Dni Otwarte
Każda szkoła organizuje dni otwarte - open days, które są doskonałą okazją do zadania nurtujących nas pytań. Jeśli nie posługujesz się dobrze językiem angielskim, nie wstydź się poprosić znajomą osobę, która mówi przynajmniej na poziomie komunikatywnym, o pomoc. Pamiętaj, że chodzi o Twoje dziecko, które przez sam fakt zmiany otoczenia, szkoły i języka będzie czuło się nieswojo. Nie pozwól aby na jego komfort psychiczny wpływał dodatkowo niewłaściwy dobór szkoły.

W czasie dni otwartych pytaj o:

 • Age range - jaki jest przedział wiekowy.
 • Pupils on roll - jak dużo dzieci uczęszcza do szkoły.
 • Gender of pupils - płeć uczniów.
 • Capacity of the school - ile dzieci maksymalnie może uczęszczać do danej szkoły.
 • Religious character - czy szkoła ma charakter religijny.
 • Ethnicity - jak przedstawia się podział dzieci na różne grupy etniczne.
 • Special Educational Needs (SEN)- ile orientacyjnie jest dzieci wymagających specjalnej opieki z powodu np. kłopotów z uczeniem - learning disorders. Jaka jest polityka szkoły w stosunku do SEN.
 • Percentage of pupils with first language other than English - jak procentowo przedstawia się liczba dzieci, dla których angielski nie jest pierwszym językiem.
 • Jak daleko rozwinięty został w obrębie szkoły departament asystentów nauczycieli - teaching assistants.
 • Jaka jest dokładna liczba asystentów (można ją porównać z liczbą dzieci wymagających pomocy).
 • Czy szkoła korzysta z pomocy nauczycieli EAL (English as an Another Language teachers) w szczególności mówiących po polsku. Czy tacy nauczyciele są zatrudnieni bezpośrednio przez szkołę (EAL teachers employed direct), czy może występują oni z ramienia Borough i pojawiają się w szkole tylko kilka razy w tygodniu (central service provides EAL teachers). Jest to pomocne zwłaszcza w przypadku kiedy dziecko nie porozumiewa się dobrze w języku angielskim.
 • Warto zasięgnąć informacji o rożnego typu zajęciach pomagających w zdobywaniu wiedzy, np. ‘Homework Clubs’ kiedy dzieci wraz z nauczycielem odrabiają pracę domową, organizowanych albo w czasie przerw lunchowych albo w ramach zajęć pozaszkolnych.
 • Warto również dowiedzieć się na temat szkolnej stołówki - school’s canteen; jaka są ceny posiłków oraz jakie jest menu.

By dowiedzieć się więcej o kryteriach rekrutacji w poszczególnych szkołach (zarówno podstawowych jak i średnich) dobrze też zapoznać się z broszurami oferowanymi przez każde Borough. Broszurki takie najłatwiej znaleźć na stronie internetowej lokalnego urzędu; można je również zamówić telefonicznie, zostaną one wówczas przesłane pocztą tradycyjną.

Przydatne strony
Jeśli masz już przygotowaną listę szkół, którymi byłabyś zainteresowana oraz listę pytań, na które chciałabyś znać odpowiedz, doradzam również odwiedzić strony internetowe:

The Office for Standards in Education (Ofsted) zajmuje się inspekcją oraz regulacją standardów odnośnie opieki nad dziećmi i młodymi ludźmi jak również inspekcją poziomu edukacji i nauczania uczniów w każdym wieku. Na swojej stronie internetowej Ofsted zamieszcza raporty na temat szkół oceniając je pod wieloma względami w skali od 1 do 4 przy czym 1 to ocena najwyższa - outstanding.

Strona Directgov - zawiera wyszukiwarkę pomocną w znalezieniu informacji na temat szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli. Oprócz listy szkół (otrzymasz ją po wpisaniu swojego kodu pocztowego lub miejscowości) i podstawowych wiadomości na ich temat (adres, numer kontaktowy) znajdziesz również informacje dotyczące wyników egzaminów w danych szkołach. Na ich podstawie możesz wyciągnąć wnioski na temat poziomu nauczania w danej szkole i nacisku na edukację pod względem osiągania najlepszych wyników.

Złożenie aplikacji

Dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2004 a 31 sierpnia 2005 mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej, natomiast dzieci urodzone pomiędzy 1 września 1997 a 31 sierpnia 1998 mogą przejść ze szkoły podstawowej do średniej i rozpocząć naukę z pierwszym dniem września 2009 roku.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest poprawnie wypełniona aplikacja, którą można pobrać ze strony internetowej interesującego nas Borough. W formularzu poproszeni zostaniemy o podanie danych dotyczących dziecka, rodziców bądź opiekunów oraz szkół, które wybieramy pamiętając, iż pierwsza powinna być ta najbardziej preferowana.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca mają dzieci zamieszkujące tzw. Priority Admission Area (PAA) bądź te, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły. O to, czy mieszkamy w PAA interesującej nas szkoły możemy zapytać bezpośrednio w danej szkole. Oczywiście fakt nie zamieszkiwania w PAA nie oznacza, że nie mamy zupełnie szans na przyjęcie.

Jeżeli składasz aplikację do szkoły podstawowej w swoim Borough, musisz wypełnić właściwą mu aplikację natomiast jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły w obrębie innego Borough, powinnaś skontaktować się z władzami lokalnymi urzędu, w którym dana szkoła jest zlokalizowana i wypełnić obowiązującą tam aplikację. Bardzo ważne jest by pamiętać, że każde Borough ma właściwą sobie datę kończącą możliwość aplikowania do szkoły podstawowej.

Inaczej zupełnie przedstawia się sprawa aplikowania do szkoły średniej; w tym przypadku nie jest istotnym, z którego Borough szkołą jesteś zainteresowana. Aplikacje wysyłasz do urzędu dzielnicy, w której mieszkasz, wypełniając właściwy mu formularz. Urzędy mają za zadanie przekazywać pomiędzy sobą te informacje w ramach systemu koordynującego pobór uczniów do szkół średnich - London Schools Admissions System.

Decyzja w sprawie przyznania miejsca, w przypadku szkoły średniej, zapada przed 1 marca a rodzice są zawiadamiani listownie. Taka sama procedura dotyczy szkół podstawowych z tą różnicą, że data rozpatrzenia aplikacji jest różna w przypadku różnych władz lokalnych. Jeżeli Twoje dziecko nie dostało się do szkoły, którą wybrałaś, masz prawo odwołać się od tej decyzji. Informacje na temat procesu apelacji znajdziesz w liście zawiadamiającym.

Jeśli spóźnisz się z aplikacją...

Jeśli spóźnisz się z wysłaniem aplikacji lub starasz się zapisać dziecko do szkoły w trakcie roku szkolnego, musisz osobiście wybrać się do szkoły, zapytać czy mają jeszcze wolne miejsca i dokonać formalności na miejscu. Postaraj się zaaplikować najwcześniej jak to możliwe; jeśli chcesz żeby Twoje dziecko rozpoczęło naukę we wrześniu 2009 roku zaaplikuj we wrześniu tego roku. Aplikacje można wypełnić online bądź wydrukować i przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty

Podczas procesu rekrutacji do szkoły, rodzice polskich dzieci nie są zobowiązani przedstawiać żadnych świadectw ukończenia nauki przez dziecko w Polsce, nie wymagana jest również kopia paszportu czy aktu urodzenia (o to poproszeni zostaniemy najczęściej dopiero po przyjęciu), chyba że szkoła indywidualnie życzy sobie inaczej.

Bardzo ważnym natomiast jest potwierdzenie adresu zamieszkania i nie może to niestety być żaden rachunek czy wyciąg bankowy. Idealnym dokumentem jest potwierdzenie płatności council tax’u. Jeśli rodzice wynajmują cześć mieszkania i nie dokonują tej płatności osobiście, można przedłożyć kontrakt z landlordem.

W przypadku szkół katolickich oprócz aplikacji, placówki te wymagają przedstawienia aktu chrztu - Certificate of Baptism oraz referencji od proboszcza parafii, do której rodzice i dziecko uczęszczają - Parish Priest’s References. Poszczególne szkoły mogą jednak posiadać inne dodatkowe kryteria rekrutacji, by się z nimi zapoznać najlepiej odwiedzić stronę interenetową interesującej nas szkoły lub wybrać się osobiście do danej placówki.

Masz coś do dodania? Chcesz o coś zapytać? Dołącz do naszego forum!

Drukuj Wyślij znajomym