Strona główna / Mama i dziecko / Starszaki / System edukacji w UKRight menu

Najczęściej czytane

Kariera młodej mamy

Poszukiwanie pracy po narodzinach dziecka może się okazać nie lada wyzwaniem.

Urlop macierzyński

Zasady i warunki przysługiwania urlopu macierzyńskiego w Wielkiej Brytanii.

Warehouse Fashions Limited

System edukacji w Wielkiej Brytanii

Joanna Gałczyńska

23.06.2009

Obywatele Unii Europejskiej (w tym Polski) oraz ich dzieci, mają prawo do edukacji na Wyspach, na tych samych zasadach co obywatele brytyjscy.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje podział na szkoły państwowe - state schools, utrzymywane ze środków publicznych oraz szkoły prywatne - private schools, utrzymywane z opłat za naukę, tzw. czesnego. Bezpośredni nadzór nad szkołami państwowymi sprawują Lokalne Władze Oświatowe - Local Education Authority.

National Curriculum

Obowiązkowy narodowy program nauczania wprowadzony w myśl Ustawy o Reformie Edukacji nosi nazwę National Curriculum. Obejmuje on 10 podstawowych przedmiotów - foundation subjects, z których najważniejsze - core subjects - to angielski, matematyka i science - nauka, na którą składa się fizyka, chemia i biologia.

 

Subject

Key Stage 1

Key Stage 2

Key Stage 3

Key Stage 4

Core Subjects

English

X

X

X

X

 

Mathematics

X

X

X

X

 

Science

X

X

X

X

Other Subjects

Art & Design

X

X

X

 
 

Citizenship

   

X

X

 

Design & Technology

X

X

X

 
 

Geography

X

X

X

 
 

History

X

X

X

 
 

Information & Technology

X

X

X

X

 

Modern Foreign Languages

   

X

 
 

Music

X

X

X

 
 

Physical Education*

X

X

X

X

* Physical Education to odpowiednik polskiego wychowania fizycznego (w-f)

  • Key Stage 1 to sformułowanie definiujące dwa lata nauki w szkołach Wielkiej Brytanii. Zwyczajowo znane jako Year 1 i Year 2.
  • Key Stage 2 to odpowiednik klas Year 3, Year 4, Year 5 i Year 6.
  • Key Stage 3 to odpowiednik klas Year 7, Year 8 i Year 9.
  • Key Stage 4 to odpowiednik klas Year 10 i Year 11.

Szkoły podstawowe

Szkolnictwo podstawowe obejmuje dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dzieli się je na trzy typy szkół:

  • Infant schools - dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat
  • Junior schools - dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat
  • Combined infant and junior schools - dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat

Istnieje również tzw. reception class dla dzieci w wieku 4 lat. Jest to niejako odpowiednik polskiej ‘zerówki’. Reception class, podobnie jak Nursery, nie jest obowiązkowa, może jednak być przydatna dzieciom rodziców pracujących.

Szkoły średnie

Szkolnictwo średnie rozpoczyna się kiedy dziecko osiąga 11 rok życia i obowiązuje do 16 roku. Egzamin kończący obowiązkową edukację w Wielkiej Brytanii to General Certificate of Secondary Education, GCSE. Uczniowie są zobligowani wybrać od 6 do 10 przedmiotów i zdać z nich egzaminy uzyskując stopnie G - A, przy czym najcenniejszymi są te z przedziału C - A (A jest najwyższą oceną). Egzamin GCSE niekoniecznie musi oznaczać koniec edukacji. Uczniowie mogą kontynuować naukę przez następne dwa lata aby osiągnąć A - level (Advanced), który odpowiada polskiej maturze. Egzamin polega na wyborze 2 - 4 przedmiotów pod warunkiem, że zdający uzyskali już GCSE z tych przedmiotów, z wyłączeniem tych nie oferowanych na poziomie GCSE jak np. prawo.

Poziom zdanych egzaminów określają stopnie z przedziału E - A. Istnieje możliwość zdawania egzaminu tylko z połowy zakresu wybranego przedmiotu, jest to wówczas tzw. AS - level (Advanced Subsidiary). Wybór opcji AS - level pozwala na opóźnienie decyzji o wyborze ścisłej specjalizacji. Wyniki egzaminu A - level są podstawą rekrutacji studentów na uczelnie wyższe.

Państwowe szkoły średnie charakteryzuje bardzo zróżnicowany system ich organizacji - najwięcej szkół oferuje naukę uczniom w wieku 11 - 18 lub 11 - 16 lat. Część szkół działa jako ‘senior secondary’ dla uczniów od 12, 13 bądź 14 roku życia; istnieje również grupa szkół określana mianem ‘sixth form college’ dla uczniów od 16 do 19 roku życia. Sixth form college to przykład Colleges of Further Education (FE), które oferują kształcenie od poziomu GCSE do studiów dyplomowych.

Further Education obejmuje również pełną gamę colleges technicznych oraz zawodowych. Kursy zawodowe zakończone są zdaniem egzaminu GNVQs - General National Vocational Qualifications, po którym również można starać się o przyjęcie na uniwersytet.

Nieobecności w szkole

Istotną rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku szkół podstawowych i średnich, w których nauka jest obowiązkowa, jest pełna odpowiedzialność rodziców za obecność dzieci w szkole. Przypadki dzieci z niższą niż 99% frekwencją rozpatrywane są poprzez Local Education Authority, nie przez szkołę. Rodzice mają obowiązek dopilnować aby dziecko nie opuszczało szkoły bez usprawiedliwienia i to oni mogą zostać prawnie ukarani grzywną w wysokości £2500, bądź wyrokiem trzech miesięcy pozbawienia wolności w przypadku jeśli frekwencja jest za niska.

Edukacja wyższa

Szkoły wyższe w Zjednoczonym Królestwie podzielone są na cztery rodzaje: uniwersytety - universities, politechniki - polytechnics, colleges oraz Institutions of Higher Education - szkoły wyższe oferujące kursy zawodowe i akademickie w ramach wąskich specjalizacji. Studia są dwustopniowe, 3 - 4 letnie studia licencjackie - undergraduate, dające tytuł Bachelor oraz 1 - 2 letnie studia magisterskie - postgraduate, po ukończeniu których absolwent otrzymuje tytuł magistra - Master’s degree. Więcej informacji na temat rekrutacji na studia znajdziesz w artykule Rekrutacja na studia od A do Z.

Masz coś do dodania? Chcesz o coś zapytać? Dołącz do naszego forum!

Drukuj Wyślij znajomym